Mikao Usui élete

Mikao Usui élete sírfelirata alapján

UsuiAki komolyan tanul és nagy odaadással dolgozik testének, lelkének megjobbításán, hogy jobb emberré tegye magát, azt a szellem emberének nevezzük. Azokat, akik ezt a szellemet a társadalom javára használják s arra, hogy másoknak is megmutassák a helyes utat és jót tegyenek, tanítóknak nevezzük. Dr. Usui is eme tanítók közé tartozott. A világegyetem Reikijére tanította az embereket. Sokan jöttek hozzá azzal a kéréssel, hogy tanítsa meg őket a Reiki nagy útjára és gyógyítsa meg őket.

Keresztneve Mikaomi, a másik neve Gjoho.

Jago faluban született, a Jamagata prefektúrában. Őseinek neve Csiba Cunetane. Apját Uzaemonnak hívták, anyja családi neve Kavaai volt.

A Keio-korszak első évében született, augusztus l5-én. Szorgalmasan tanult, igen jó képességű ifjú volt. Felnőve több nyugati országot bejárt tanulás céljából, és Kínát is. Bár rendkívüli képességekkel rendelkező, kiváló ember volt, sok balszerencse érte. Ám mégsem adta fel, kitartóan tanult tovább.

Egy nap a Kurama-hegyre vonult meditálni, és huszonegy napon át böjtölt magányában. Ezután óriási Reiki energiát érzett magában, és hozzálátott, hogy mindent megtanuljon a Reiki rendszerről. Először csak önmagán alkalmazta a Reikit, aztán családján is kipróbálta, és mivel különféle betegségek esetén is sikerrel járt, elhatározta, hogy megosztja tapasztalatát másokkal. Mivel szerette volna a Reikit közismertté és mindenki számára hozzáférhetővé tenni, a Taisó-korszak tizedik évének áprilisában klinikát nyitott Tokióban, az Aojama-beli Harajukuban. Itt aztán igen sok ember számára tartott tanfolyamokat és gyógyító üléseket. Tömegek érkeztek a klinikára az ország minden szegletéből. A kezelésre váró páciensek hosszú sorokban álltak dr. Usui ajtaja előtt. A Taisó-korszak tizenkettedik évének szeptemberében rettenetes katasztrófa rázta meg Tokiót: a pusztító Kanto földrengés. Sok ezren meghaltak, súlyosan megsebesültek, megbetegedtek. Dr. Usui nehéz, fájdalomtól elszoruló szívvel járta a várost, hogy segítsen a számtalan áldozaton. Tevékenysége hamarosan túlnőtt a kicsiny klinika határain, úgyhogy a Taisó-korszak tizennegyedik évének februárjában Nakanóba költözött, ahol új klinikát épített. Híre hamarosan egész Japánban elterjedt és sok kis faluba is meghívták, szerte az országban. Hol Kuréba utazott; hol a Hirosima prefektúrába, a Saga prefektúrába vagy Fukujamába. Itt tartózkodott akkor is, mikor megbetegedett, s a Taisó-korszak tizenötödik-évében, március kilencedikén, életének hatvankettedik évében elhunyt.

Feleségét Sadakónak hívták, lányneve Suzuki volt. Egy fiuk és egy lányuk született. Dr. Usui halála után fia, Fuji Usui vette át a családi vállalkozás vezetését. Dr. Usui melegszívű, alázatos lélek volt, a teste arányos, egészséges. Sosem dicsekedett és jóformán mindig mosolygott, de szükség esetén azonnal megmutatta, milyen nagy dolgokra képes. Igen óvatos, megfontolt ember volt, sokoldalú tehetség. Szeretett olvasni s kiterjedt ismeretekkel rendelkezett a lélektan, orvostudomány, jóslás és a legkülönbözőbb vallások teológiája területén. Sosem hagyott fel a tanulással és talán ez a tapasztalata tette lehetővé számára a Reiki megértését és befogadását is. A Reiki ugyanis nem egyedül a betegségek gyógyítására irányul, legfőbb céljai közé tartozik még a velünk született képességek kibontakoztatása, a szellemi egyensúly és a testi egészség megteremtése, s ezzel a boldogság előmozdítása. Ahhoz, hogy ezt másokkal is közölhessük, elsősorban Meiji-császár alapelveit kell elsajátítanunk és szívünkbe vésnünk. Legjobb, ha ezen alapelveket minden reggel és minden este felmondjuk magunknak.

„Csak Ma,
Nem vagyok dühös
Nem aggodalmaskodom,
Hálás vagyok,
Teszem a dolgom,
Kedves vagyok az emberekhez.”

A végső cél nem más, mint megérteni azt az ősrégi módszert, mely a boldogsághoz vezet, s ily módon felfedezni sok-sok betegség és szenvedés egyetemes gyógymódját. Aki követi ezeket a nagyszerű alapelveket, az elérheti a régi bölcsek szellemi békéjét. Aki be akar kapcsolódni a Reiki rendszerébe, a legjobban teszi, ha a legkézenfekvőbb alanyon kezdi el működését, ahelyett hogy a személyes élményvilágától távol eső filozófiával vagy logikával próbálkozna. Üljünk hát le minden reggel és minden este hallgatagon a gassho vagy namaste pózba, kezünket a mellkasunkon összekulcsolva. Legyünk tiszták és nyugodtak, kövessük mindig a nagyszerű alapelveket! Dolgozzunk önnön szívünkön és bármit teszünk is, az mindig lelkünk nyugodalmas mélyéből eredjen. A Reikit ugyanis minden teremtett lélek gyakorolhatja, mivel lényünk legmélyéből ered. A világ gyorsan változik, s a filozófiák is változnak, ám ha a Reikit sikerül az egész világon elterjeszteni, az nagy hatást gyakorol az emberi szívre és a társadalmi morálra. Emberek ezreinek lesz segítségére, nemcsak a betegség ellen vívott harcban, de magának a Földnek a meggyógyításában is. Dr. Usuitól több mint kétezer ember tanult Reikit. Tanítványai még többeknek adták tovább ismeretüket, így a távoli vidékekre is eljutott. És terjedni fog még tovább, most, dr. Usui halála után is. Nagy áldás, ha valaki dr. Usuitól tanulhatott Reikit, ha megtapasztalhatta az ő nagyságát és továbbadhatja a tőle kapott ismeretet. Sok-sok tanítványa érkezett ide, a Tojotama kerületbe, a Saiho-ji templom temetőjébe, hogy emlékkövet emeljenek a mesternek. Engem kértek fel, hogy ezeket a szavakat megörökítsem a kövön, hogy nagyszerű munkája tovább folytatódhasson. Végtelenül nagyra becsülöm a munkásságát, és szeretném, ha minden tanítványa megtudná, milyen nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy erre a feladatra engem választottak ki. Szeretném, ha minél több ember értené meg, milyen óriási szolgálatot tett dr. Usui ennek a világnak és a még előttünk álló jövőnek.

Ezt a feliratot Juzaburo Usida és Masajuki Okada fogalmazta meg.
1927. február

Ez a bejegyzés a Reiki kategória cikke.