A Reiki átfogó története

A reiki energia kézrátételes gyógymód és szellemi rendszert Mikao Usui (1865. augusztus 15. – 1926. március 9.) fedezte fel és dolgozta ki a XX. század elején.

UsuiSok év spirituális meditációs gyakorlata és végül egy 21 napos elvonulása utolsó napján tapasztalta meg a reiki jelenségét és jutott e képesség birtokába a szent Kurama hegyen, Japánban. Két lehetséges dátum is ismert: az egyik szerint 1914-ben, a másik forrás szerint 1922 márciusában történt ez meg. Akármi is a fő dátum, Usui senseiről azt mondják, hogy ettől az eseménytől fogva tanítja saját önfejlesztő rendszerét belefoglalva a Buddhista gyökerű tanításokat, melyek ki vannak egészítve Shinto energia gyakorlatokkal. Valószínűleg ekkor nincs még neve a rendszernek – néhányan úgy hivatkoznak rá mint „Usui-Do ” – Usui módszer.

Az 1920-as évek elején Usui közeli barátjával Toshihiro Eguchi-val számos hónapot töltenek közös tanulással, munkával dolgozva az Usui-Do kidolgozásán. Egyes források szerint a Gokai (5 éleszabály) 1921-től szerepel Usui tanításai között. Ezen tanítások legvalószínűbb forrása Dr. Bizan (Miyama) Suzuki: Kenzen no Genri (Egészség Alapelvek) könyvében fellelhető intelmek: “Csak ma, ne légy dühös, ne aggodalmaskodj, dolgozz keményen, légy őszinte és légy kedves másokkal.”

gokai

Usui sensei 1922 áprilisában megnyitja az első képző központját/klinikáját Tokyo-ban. A központ mottója: “A lélek egységben a harmóniával és egyensúllyal.” Egyes állítások ekkortól datálják az Usui Reiki Ryoho Gakkai megalakulását, más források azt állítják, hogy Usui halála után alakul meg a Gakkai Usui rangidős tanítványai vezetésével.

Szintén 1922. évre teszik a Reiju (reiki behangolás) használatának kezdetét is.

A reiki fokozatainak kialakulása 1923-tól kezdődik. Usuinak ebben az évben mutatja be Jigoro Kano a Judo fokozat rendszerét. Ennek megfelelően az eredeti Usui-Do fokozat rendszer így épül fel: Rokyu, Gokyu, Yankyu, Sankyu, Nikkyu, Ikkyu, Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, Godan, Rokudan, Shichidan (/Nanadan). – ez formátum működik egészen 1925 -ig.
Ezen évben Toshihiro Eguchi visszatér a képző központba, hogy gyakorolja a saját „te-no-hira” (tenyérrel gyógyítás) rendszerét, mely tartalmaz számos elemet Usui sensei tanításaiból. Eguchi rendszerének van egy vallásos felhangja és tartalmaz egy áldás szertartást is, amit Eguchi egyik barátjától Tenko Nishida (az Ittoen társaság megalapítója)-tól tanul. Usui sensei kényelmetlennek érezi Eguchi módszerének megközelítését, de végül megengedi, hogy tanítson a központban hetente kétszer. Eguchinak megengedi az áldás szertartás végzését, de nem engedi meg a hogy zengesse azt az imát, amit Komyo Kigan-nak hívnak.

Az 1923-as Tokyo-i nagy földrengés után Usui sensei hirtelen egész Japánban híres és ismert lesz a túlélőknek a Reikivel nyújtott segítsége kapcsán.

Chujiro Hayashi1925 májusában Chujiro Hayashi megkezdi a reiki képzését, június hónapban megkapja a sandan fokozatú tréningjét. Ez év novemberében 18 újonc tengerésztiszt és 2 főadmirális (Juusaburo Gyuda – úgy ismert mint Ushida – és Kanichi Taketomi) csatlakozik Usui Sensei képzéséhez. Ekkoriban egy gyors változás történik a képzés struktúrájában és jellegében a Központban a főadmirálisok bioenergetikai terápiás tapasztalatainak következményeként – fő fókuszba kerül mások kezelése, elkezdve kikerülni az Usui-Do -t. Ez a rendszer részben Eguchi kézrátételes gyógymódjának koncepcióján alapul – és felhasználnak számos KI fejlesztő gyakorlatot Eguchi könyvéből – és úgy hivatkoznak rá mint „Usui Reiki Ryoho” a Tengerész Tisztektől. Ebben az időben javasolják Hayashi senseinek a főadmirálisok, hogy dolgozza ki a „kezelési útmutatót” – mint terápiás lehetőséget.

Új fokozat rendszer kezd elterjedni: a Nidan feletti fokozatokat elhagyják – és 4 új fokozatot vezetnek be: Shoden (első fokozat), Chuden (közép fokozat), Okuden (belső fokozat), Kaiden (a magyarázat fokozata) A tengerész tisztek hatására elkezdik használni a Gyosei -t a foglalkozások elején.

Kaiji TomitaKaiji Tomita ez idő körül tanul reikit a később 4 fokozatos forma szerint a tengerész tisztek által kialakított rendszernek megfelelően. Források szerint az első három szint: Shoden, Chuden, Okuden 10 órás képzés 5 napon át, a Kaiden szint magába fogal egy 15 napos tréninget. (feltehetően 30 órás képzés)

1926-ban ismét változik a reiki fokozat rendszere: Shoden (ami tartalmazza a Chuden-t és 4 al fokozata van), Okudenzenki (előzőleg Okuden), Okudenkouki és Shinpiden (utóbbi 2 befedi, amit korábban Kaiden néven tanítottak) A Shinpiden szint majdnem azonos a Sandan szinttel, azzal, amit eredetileg alkalmazott Usui Sensei a rendszerében. Úgy tartják, mialatt Gyuda és Taketomi teljesíti a Shinpiden szint követelményeit, Hayashi sensei folytatta a képzéseit a korábbi fokozat beosztások szerint, ebben az időben teljesítve a Shichidan szintet. Az egyedüli másik személy, aki elérte ezt a szintet az Toshihiro Eguchi volt és azt mondják Hayashi sensei és Eguchi folytatták az eredeti Usui-Do rendszer tanítását együtt a saját rendszerükkel Usui halált követő években is.

mikao-usui_usui-memorial1926. március 9. – Usui sensei halálának időpontja. Fukuyama városába hitelezőihez utazva, halálos kimenetelű agyvérzése lesz. (ez megelőzően számos agyvérzésen esik át).
Még ebben az évben a főadmirális Juusaburo Gyuda (Ushida) és más tanítványok megalapítják az „Usui Reiki Ryoho Gakkai” szervezetet. Poszthumuszan kinevezve első elnökének Usui sensei -t. 1927. februárában Usui senseinek emlék sírkövet állítanak a tanítványai sok más mellett megemlítve a Kurama hegyet, ahol Usui birtokába jutott a Reiki képességének. Usui sírköve az Usui család sírköve mellett áll Tokyoban a Saihoji templom temetőjében.

1928-ban Toshihiro Eguchi saját iskolát alapít Eguchi Te-no-hira Ryoji Kenkyukai néven. (Kézrátételes Gyógymód Kutató Társaság) 1930-ban Eguchi kiadja könyvét: Te-no-hira Ryoji Nyumon címmel: (A tenyérrel való gyógyítás bemutatása)
1930-ban Hayashi sensei elkezdi újrarendendszerezni a saját rendszerét megalapítja a Hayashi Reiki Ryoho Kenkyukai -t. Hangsúlyt kap a terápiás jelleg, amit később Takata sensei tanul 1935-38 között és amit Takata később Usui Shiki Ryoho néven mutat be.

Hayashi sensei 1931-ben elhagyja a Gakkai-t. Úgy tűnik ebben az időben abbahagyja az eredeti Usui-Do rendszer tanítását, annak ellenére, hogy Tatsumi-t és 11 másik tanítványt avatott már fel már a Shichidan fokozatúvá.
Eguchi szintén elhagyta a Gakkai-t ebben az időben (1 évig tagja a Gakkainak, tiszteletből Usuinak, de kilép mert nem tartja helyén valónak a tengerésztisztek ultranacionalista attitűdjét) ennek ellenére folytatta az Usui-Do tanítását a saját rendszere mellett; egy Shichidan fokozatú tanítványa Yuji Onuki volt.

1933-34 körül Kaiji Tomita, Usui sensei halála után megalapitja a „Tomita Teate Ryohokai” -t (Tomita Kézrátételes Gyógymód Központ), ír egy könyvet Reiki To Jinjutsu – Tomita Ryu Teate Ryoho címmel. (Reiki humanitáriánus munka – Tomita Ryu Kézrátételes Gyógyítás )

Hayashi and Takata1935-ben a súlyos beteg Hawayo Takata felkeresi Chujiro Hayashi reiki klinikáját, ahol a reiki kezelések hatására meggyógyul. Annyira mély benyomást tesz rá a csodás gyógyulás, hogy ő maga is megtanulja a módszert és 1 éven át Hayashi sensei klinikáján dolgozik. 1936. elején a 2. fokozatba kap beavatást, év végén a 3. fokozatba. 1938-ban Hayashi sensei tanári fokozatúvá avatja Takatát “Dr. Usui Reiki Rendszerének gyakorlója és Mestere” címet adományozva neki.

1940. május 10. – Japán belépése a II. Világháborúba – A morális és etikai konfliktus miatt a katonai kötelesség és a Reiki értékei között, Hayashi sensei – Takata sensei és más tanítványai jelenlétében seppuku-t követ el, holttestét elhamvasztják és hamvait egy tokyoi templomba szállítják.
A korábban említett sepoku miatt, Hayashi sensei a Tokyo-i házát (és klinikáját) ráhagyományozza Takata senseire, az Atami -i villát a feleségére. Hayashi kívánsága, hogy Takata folytassa a munkáját. Ennek ellenére Takata úgy dönt inkább visszatér Hawaii-ra, és engedi Chie Hayashi-nak, hogy folytassa az életét a Tokyo-i házában. Chie, így kezébe veszi és folytatja a Hayashi Reiki Ryoho Kenkyukai klinika működtetését. Feltételezések szerint a II. világháború következményei miatt, Takata sensei elveszteti a kapcsolatot a Hayashi Reiki Ryoho Kenkyuka-jal és más japán gyakorlókkal is.

A II. világháborút követően tovább folytatódik a már megalakult iskolák működése ezzel párhuzamosan új reiki iskolák jöttek létre különösen a 1980-as éveket követően.

Usui-Do & Usui Teáte (Eguchi által továbbvitt irányzat)
Toshihiro EguchiUsui sensei önfejlesztő módszere a mai napig létezik. Célja az önátalakítás, önfejlesztés nyugaton is tanítják Usui eredeti tanítását. Dave King, Laurie Ann King, Chris Marsh oktatja e módszert. Bővebben:
http://threshold.ca/usui-do/faq.html
http://www.threshold.ca/reiki/Usui-Do.html
http://www.threshold.ca/reiki/Usui-Teate.html

Eguchi Tenohira Ryoji Kenkyu-kai
Az Usui-Do -hoz hasonlóan mai napig fennmaradt az Ittoen közösségben Kyoto-ban.

Usui Reiki Ryoho Gakkai
Mai napig működik Tokyo-ban ez az 1922-ben megalapított zárt reiki szervezet, csak meghívás alapján lehet bekerülni, becsült tagjainak száma 600 körül lehet. Bővebben:
http://www.threshold.ca/reiki/Usui_Reiki_Ryoho_Gakkai.html

Hayashi Reiki Kenkyu-kai
Hayashi mester reiki iskolája. Hayashi mester 12 Shichidan fokozatú tanítványt képezett ki. Dave King 1995-ben találkozott egyik ilyen tanítványával Tatsumi-san-nal. Ez a stílus valószínűleg létezik még Japánban.

Jikiden Reiki
tadao yamaguchiHayashi sensei egyik tanítványa Chiyoko Yamaguchi és fia Tadao alapította a Jikiden Reiki Intézetet azzal a céllal, hogy úgy adják át a reikit, ahogy Hayashi sensei tanította 1938-40 között.
http://jikiden-reiki.com/

Komyo Reiki Kai
hyakuten inamoto senseiHyakuten Inamoto-sensei nevéhez fűződik ez az irányzat, aki Chiyoko Yamaguchi tanítványa. Ez a rendszer is Hayashi mester 1938-40 között átadott tanításain alapul, de Inamoto sensei hozzáadott néhány koncepciót a Gakkai és Takata mester tanításaiból is.
http://www.komyo-reiki.jp/english/

Usui Shiki Ryoho
Phyllis FurumotoHawayo Takata nevéhez fűződik ez a reiki iskola, japánban “nyugati reiki” néven is ismert. Takata további változtatásokat végzett a Hayashi által tanult rendszeren. Takata halála után unokája Phyllis Furumoto létrehozta a Reiki Aliance-t, azzal a céllal , hogy szabványosítsák a reikit.
http://www.reikialliance.com/

Azok a reiki mesterek, akik kiléptek ebből a szervezetből független mesterként tanítanak szerte a világon, gyakran számos koncepciót hozzáadva a reiki tanításához.

The Radiance Technique
Barbara Weber RayBarbara Weber Ray nevéhez kapcsolódik ez az irányzat. 1995-ben amikor egyik tanítványa Mieko Mitsui hazatér Japánból, a tőle kapott információk alapján új iskolát hoz létre 7 fokozatú rendszerben tanítja a reiki, plusz szimbólumok átadásával.
http://www.trtia.org/

Reiki Plus
Takata rendszerén alapuló reiki iskola, nagy hangsúlyt helyeznek a reiki energiával való gyógyításra.
http://www.reikiplus.com/

Gendai Reiki Ho
Hiroshi DoiHiroshi Doi nevéhez köthető reiki irányzat, mely 1999-ben alakult. Doi sensei mind a nyugati, mind a japán iskolákban tanult reikit, ennek egyesítéséből keletkezett a Gendai Reiki Ho, melyet Korszerű Reiki Módszernek fordítanak.
http://www.gendaireiki.net/

A cikk az alábbi források segítségével készült:
James Daecon – Reiki Kronológia
http://www.aetw.org/reiki_history_tl.html
Rick Rivard – Miért van annyi reiki stílus?
http://www.threshold.ca/reiki/Reiki_styles.html